Home/Hafan

Welcome to the website of Nantgarw China Works

For two short periods between 1813-14 and 1817-20,  William Billingsley and his family produced some of the finest porcelain the world has known. The Nantgarw China Works Trust is a charitable trust which preserves for all those who recognise the importance of Nantgarw porcelain in the history of ceramic manufacturing, the historical, architectural and constructional heritage of the buildings at Nantgarw and promotes interest in Nantgarw porcelain.

DSCF2286
Nantgarw China Works

To support or become involved in the work of the Trust, please contact

Mr Jeff Pugh Tel 01656 862908

e-mail: enquiries@nantgarwchinaworksmuseum.co.uk

Croeso i wefan Crochendy Nantgarw

Am ddau gyfnod byr rhwng 1813-14 a 1817-20, cynhyrchodd William Billingsley a’u deulu porslen o’r ansawdd gorau mae’r byd wedi  ei weld.  Mae Ymddiriedolaeth Crochendy Nantgarw yn ymddiriedolaeth elusennol sy’n cynnal i rheiny sy’n cydnabod pwysigrwydd porslen Nantgarw yn hanes cynhyrchu cerameg, treftadaeth hanesyddol, bensaernïol a saernïol yr adeiladau yn Nantgarw ac yn hyrwyddo diddordeb ym mhorslen Nantgarw.

I gefnogi  neu i ddod yn rhan o waith yr Ymddiriedolaeth, cysylltwch a

Mr Jeff Pugh Ffon 01656 862908

e-bost: enquiries@nantgarwchinaworksmuseum.co.uk

 Visit the Museum/Ymweld a’r Amgueddfa

At/Yn Tyla Gwyn, Nantgarw, CF15 7TB

Opening times/Oriau agor  Wednesday to Sunday 10:00 am – 4:00 pm Dydd Mercher i Ddydd Sul

Last guided tour of the day starts at 3:15 pm/Taith dan arweiniad ola’r dydd yn cychwyn am 3:15 pm