«

»

Jun 13

Volunteers needed!/Eisiau gwirfoddolwyr!

The success of Nantgarw China Works relies on our amazing volunteers who give of their time and talents to ensure that the Museum remains open to visitors. Have you ever thought about spending a few hours every week doing something worthwhile and making a difference? Then this wonderful place could be just for you; a smile is all you need, no experience is needed.   We are in urgent need of volunteers on Wednesday and Saturday from 10:00 until 4:00.

Nantgarw Needs You ! Give Jeff a call 01656 862908   or email alanpugh@hotmail.co.uk 

Mae llwyddiant Crochendy Nantgarw yn ddibynnol ar ein gwirfoddolwyr anhygoel sy’n sicrhau bod yr Amgueddfa yn parhau ar agor i ymwelwyr.  Ydych chi wedi ystyried treulio cwpwl o oriau pob wythnos yn cyflawni rhywbeth buddiol sy’n gwneud gwahaniaeth? Gall y lle rhyfeddol yma bod wrth eich bodd; does dim eisiau profiad blaenorol. dim ond gwên parod.  Rydym wir eisiau gwirfoddolwyr ar Ddydd Mercher a Dydd Sadwrn rhwng 10:00 a 4:00.

Mae Nantgarw Eisiau Chi ! Rhowch alwad i Jeff ar 01656 862908 neu e-bostiwch at alanpugh@hotmail.co.uk

PICT0305PICT0310

 

PICT0312PICT0309