«

Feb 02

We are open/Rydym ar agor

We have reopened having spent January doing some refurbishment to the museum.  Thanks to the sterling efforts of our volunteers, our 200 year old floors have been cleaned and polished and look magnificent.  What would we do without our wonderful volunteers?

Rydym ar agor eto wedi treulio mis Ionawr yn adnewyddu’r amgueddfa.  Diolch i ymdrechion diflino ein gwirfoddolwyr, mae’r lloriau sy dros 200 mlwydd oed wedi eu glanhau a pholisio ac yn edrych yn anhygoel.  Beth wnawn heb ein gwirfoddolwyr?