»

Feb 01

What’s On/Gweithgareddau

New events for this year have been listed in the What’s On pages.  Dates will be added throughout the year, so please keep an eye open for details.

NEXT EVENT 

FUSED GLASS WORKSHOP

On Saturday 04 March, there will be a fused glass workshop from 10:00 until 01:00.  This class is open to beginners, enthusiasts and experts. For beginners, we have the tools for you to use and glass which can be purchased on the day. The cost is £10 per person plus firing costs.  Glass is not included in the price and should be purchased before the workshop from Warm Glass UK (www,warm-glass.co.uk) or a company selling CoE90 compatible glass.  For further details or to book a place, please contact Ann Jones on ann.jones57glass@gmail.com

Mae digwyddiadau newydd wedi’u rhestri ar y dudalen Gweithgareddau.  Bydd dyddiadau yn cael eu hychwanegu trwy’r flwyddyn, felly cadwch olwg am fanylion.

Y DIGWYDDIAD NESAF

GWEITHDY GWYDR

Ar Ddydd Sadwrn 04 Mawrth, bydd gweithdy gwydr o 10:00 tan 01:00  Mae’r dosbarth ar agor i ddechreuwyr, rhai brwdfrydig a rhai profiadol. Mae’r tŵls yma a gwydr i brynu ar y dydd i ddechreuwyr.  Mae’r gost yn £10 y person a chostau tanio yn ychwanegol.  Nid yw’r gwydr yn gynwysedig yn y pris a rhaid prynu o flaen llaw o Warm Glass UK (www.warm-glass.co.uk) neu gwmni sy’n gwerthu gwydr CoE90 sy’n gydnaws. Am fanylion pellach neu i sicrhau lle, cysylltwch â Ann Jones ar ann.jones57glass@gmail.com