Opening times, contact and directions / Amseroedd agor, cysylltu a chyfarwyddiadau

OPENING TIMES / AMSEROEDD AGOR

Wednesday to Sunday 10.00 am – 4.00 pm Dydd Mercher i Ddydd Sul

Last guided tour of the day starts at 3.15 pm.  Taith dan arweiniad ola’r dydd yn cychwyn am 3.15 pm.

ADDRESS / CYFEIRIAD

Nantgarw China Works Museum            Amgueddfa Crochendy Nantgarw

Tyla Gwyn                                                     Tyla Gwyn

Nantgarw                                                     Nantgarw

Cardiff CF15 7TB                                        Caerdydd CF15 7TB

TELEPHONE / FFÔN  01443 844131

E-MAIL / E-BOST  alanpugh@hotmail.co.uk

TO REACH US BY BUS FROM CARDIFF:  Take the No 26 Blackwood bus which goes via Whitchurch and Taffs Well and stops at Nantgarw before going onto the Trefforest Estate.

I GYRRAEDD NI AR FWS O GAERDYDD:   Cymerwch bws Rhif 26 Y Coed Duon sy’n mynd trwy’r Eglwys Newydd a Ffynon Taf ac yn aros yn Nantgarw cyn mynd i Stad Trefforest.

 

View Larger Map