Art Classes/Dosbarthiadau Celf

Classes currently running at Nantgarw House are:

TUESDAY EVENINGS

Our resident artist, Sally Stubbings, runs a glass and pottery class every Tuesday evening from 6.45 pm to 8.45 pm.

This is a chance to learn a new skill or to develop skills already acquired.

WEDNESDAY MORNINGS

Sally also runs a ceramic and pottery class every Wednesday morning from 10.00 am to 12.00 pm.

All abilities are welcome to try both wheel pottery and hand building of items.

WEDNESDAY EVENINGS

Sally provides a further opportunity to learn skills with glass on Wednesday evening from 6.45 pm to 8.45 pm.

FRIDAY MORNINGS

Our resident artist, Carol Feehan, runs a ceramic and pottery class every Friday morning from 10.30 am to 12.30 pm.

Carol will teach hand building and sculptural skills using different ceramic techniques and glazes.

SATURDAY MORNINGS

Soon, Sally will be offering drawing and painting classes on Saturday mornings.  Please keep looking at this website for further details.

 

Dosbarthiadau cyfredol yn Nhŷ Nantgarw yw:

NOS FAWRTH

Mae ein harlunydd preswyl, Sally Stubbings, yn cynnal dosbarth gwydr a chrochenwaith pob Nos Fawrth o 6.45 pm tan 8.45 pm.

Dyma gyfle i ddysgu sgil newydd neu ddatblygu sgiliau sydd gennych yn barod.

BORE MERCHER

Mae Sally hefyd yn cynnal dosbarth cerameg a chrochenwaith pob Bore Mercher o 10.00 am tan 12.00 pm

Mae croeso i bob lefel o sgiliau i ddysgu creu crochenwaith ar yr olwyn a trwy adeiladu llaw.

NOS FERCHER

Mae Sally yn cynnig cyfle pellach i ddysgu sgiliau newydd gyda gwydr pob Nos Fercher o 6.45 pm tan 8.45 pm.

BORE GWENER

Mae ein harlunydd preswyl, Carol Feehan, yn cynnal dosbarth cerameg a chrochenwaith pob Bore Gwener o 10.30am tan 12.30 pm.

Bydd Carol yn dysgu adeiladu llaw a sgiliau cerflunio yn defnyddio technegau a sgleiniau gwahanol.

BORE SADWRN

Cyn bo hir, bydd Sally yn cynnig dosbarthiadau arlunio a pheintio ar Foreau Sadwrn. Cadwch olwg ar y safle we am fanylion pellach.