What’s On /Gweithgareddau

What’s On

FUSED GLASS WORKSHOP 04 MARCH On Saturday 04 March, there will be a fused glass workshop from 10:00 until 01:00.  This class is open to beginners, enthusiasts and experts. For beginners, we have the tools for you to use and glass which can be purchased on the day. The cost is £10 per person plus firing costs.  Glass is …

View page »

Gweithgareddau

GWEITHDY GWYDR 04 MAWRTH Ar Ddydd Sadwrn 04 Mawrth, bydd gweithdy gwydr o 10:00 tan 01:00  Mae’r dosbarth ar agor i ddechreuwyr, rhai brwdfrydig a rhai profiadol. Mae’r tŵls yma a gwydr i brynu ar y dydd i ddechreuwyr.  Mae’r gost yn £10 y person a chostau tanio yn ychwanegol.  Nid yw’r gwydr yn gynwysedig yn y pris a …

View page »