Gweithgareddau

GWEITHDY GWYDR 04 MAWRTH

Ar Ddydd Sadwrn 04 Mawrth, bydd gweithdy gwydr o 10:00 tan 01:00  Mae’r dosbarth ar agor i ddechreuwyr, rhai brwdfrydig a rhai profiadol. Mae’r tŵls yma a gwydr i brynu ar y dydd i ddechreuwyr.  Mae’r gost yn £10 y person a chostau tanio yn ychwanegol.  Nid yw’r gwydr yn gynwysedig yn y pris a rhaid prynu o flaen llaw o Warm Glass UK (www.warm-glass.co.uk) neu gwmni sy’n gwerthu gwydr CoE90 sy’n gydnaws. Am fanylion pellach neu i sicrhau lle, cysylltwch â Ann Jones ar ann.jones57glass@gmail.com

GWEITHDY DYN GWYRDD Y GWANWYN 11 MAWRTH

Ar Ddydd Sadwrn 11 Mawrth, bydd y gweithdy poblogaidd Dyn Gwyrdd Y Gwanwyn yn digwydd o 10:00 tan 03:00 i ddathlu dyfodiad y Gwanwyn.  Dim ond £30 yw’r gost a byddwch nid yn unig yn creu Dyn Gwyrdd hardd ac unigryw ond hefyd yn gwneud ffrindiau newydd ac yn mwynhau awyrgylch hyfryd Crochendy Nantgarw.  Mae croeso i bob lefel o allu ond mae’n rhaid sicrhau lle yn fuan.  Cysylltwch â Carol ar 07896518801 am fanylion pellach.

 FFAIR CREFFT Y GWANWYN 18 MAWRTH

Llun Nantgarw China Works Museum.