Gweithgareddau

GWEITHDY CLAI HANNER TYMOR

DYDD MAWRTH 30 MAI 

Croeso i bawb – plant ac oedolion.  Y gost yw £5.50 sy’n cynnwys holl ddeunydd.  Gallwch ddewis o ddau sesiwn – 10;00 yb tan hanner dydd neu 1:00 yp tan 3:00 yp. Bydd cystadleuaeth lliwio i’r plant i ennill lle am ddim mewn gweithdy clai.  Bydd lluniaeth ysgafn ar gael.  Mae’n bwysig sicrhau lle o flaen lle, cysylltwch â Carol ar 07896 518801.

 

GWEITHDAI CLAI DROS YR HAF

 Wrth edrych ymlaen at wyliau’r haf.  Bydd gweithdai clai yn rhedeg pob dydd Iau trwy gydol yr Haf.  Manylion i ddilyn