Opening the terrace with the Stroke Association 2015/Agor y teras gyda’r Stroke Association 2015

Members of the Stroke Association were invited to spend the afternoon on our terrace in the sunshine. Both the Blackwood group and the Caerphilly group have enjoyed workshops with Carol and made ceramic plaques for the garden. These were presented to the members at a special tea party, not only to enjoy a special Nantgarw Cream Tea but also to celebrate the opening of the terrace area. The weather behaved itself and everyone had a fabulous time! Gwahoddwyd aelodau o'r Stroke Association i dreulio prynhawn ar ein teras yn yr haul.  Mae'r grwp o Blackwood a'r grwp o Gaerffili wedi mwynhau gweithdai gyda Carol ac wedi creu placiau cerameg i'r ardd.  Cyflwynwyd rhain i'r aelodau yn ystod parti te arbennig, nid yn unig i fwynhau Te Hufen Nantgarw ond hefyd i ddathlu agor y teras.  Roedd y tywydd yn braf a chafodd pawb amser hyfryd!

Members of the Stroke Association were invited to spend the afternoon on our terrace in the sunshine. Both the Blackwood group and the Caerphilly group have enjoyed workshops with Carol and made ceramic plaques for the garden. These were presented to the members at a special tea party, not only to enjoy a special Nantgarw Cream Tea but also to celebrate the opening of the terrace area. The weather behaved itself and everyone had a fabulous time!
Gwahoddwyd aelodau o’r Stroke Association i dreulio prynhawn ar ein teras yn yr haul. Mae’r grwp o Goed Duon a’r grwp o Gaerffili wedi mwynhau gweithdai gyda Carol ac wedi creu placiau cerameg i’r ardd. Cyflwynwyd rhain i’r aelodau yn ystod parti te arbennig, nid yn unig i fwynhau Te Hufen Nantgarw ond hefyd i ddathlu agor y teras. Roedd y tywydd yn braf a chafodd pawb amser hyfryd!

The Stroke Association groups of Blackwood and Caerffili enjoying a Nantgarw Cream Tea on the terrace. Grwpiau Blackwood a Chaerffili o'r Stroke Association yn mwynhau Te Hufen Nantgarw ar y teras.

The Stroke Association groups of Blackwood and Caerphilly enjoying a Nantgarw Cream Tea on the terrace.
Grwpiau Coed Duon a Chaerffili o’r Stroke Association yn mwynhau Te Hufen Nantgarw ar y teras.