Willow workshops/Gweithdai helygen 2017

HATTON WILLOW lcontinue to run the successful series of workshops at Nantgarw House this year.

SUNDAY 28 MAY                         Flowers, snails and dragonflies £60

SUNDAY 11 JUNE                       Berry basket £60

SATURDAY 08 JULY and SUNDAY 09 JULY Square shopping basket £120

To reserve a place on a course, go to www.hattonwillow.co.uk.

 

Mae HATTON WILLOW yn parhau gyda’r gyfres llwyddianus o weithdai yn Nhŷ Nantgarw y flwyddyn hon.

DYDD SUL 28 MAI                      Blodau, malwod a gweision y neidr £60

DYDD SUL 11 MEHEFIN            Basged aeron £60

DYDD SADWRN 08 GORFFENNAF a DYDD SUL 09 GORFFENNAF Basged siopa sgwâr £120

I sicrhau lle ar gwrs, ewch at www.hattonwillow.co.uk