Willow workshops/Gweithdai helygen 2017

HATTON WILLOW will continue to run the successful series of workshops at Nantgarw House this year.

SUNDAY 29 JANUARY               Willow cultivation £20 (2 hours)

SUNDAY 19 FEBRUARY            Bird feeders £30 (3 hours)

SUNDAY 12 MARCH                   Garden trug £60

SUNDAY 26 MARCH                   Willow hearts £20 (2 hours)

SUNDAY 02 APRIL                     Round basket £60

SUNDAY 30 APRIL                     Willow for your garden £60

SATURDAY 13 MAY and SUNDAY 14 MAY Shopping basket £120

SUNDAY 28 MAY                         Flowers, snails and dragonflies £60

SUNDAY 11 JUNE                       Berry basket £60

SATURDAY 08 JULY and SUNDAY 09 JULY Square shopping basket £120

To reserve a place on a course, go to www.hattonwillow.co.uk.

 

Bydd HATTON WILLOW yn parhau gyda’r gyfres llwyddianus o weithdai yn Nhŷ Nantgarw y flwyddyn hon.

DYDD SUL 29 IONAWR              Helygendriniad £20 (2 awr)

DYDD SUL 19 CHWEFROR       Ymborthwyr adar £30 (3 awr) 

DYDD SUL 12 MAWRTH            Cewyll i’r ardd £60

DYDD SUL 26 MAWRTH            Calonnau helygen £20 (2 awr)

DYDD SUL 02 EBRILL                Basged gron £60

DYDD SUL 30 EBRILL                Helygen i’ch ardd £60

DYDDSADWRN 13 MAI a DYDD SUL 14 MAI Basged siopa £120

DYDD SUL 28 MAI                      Blodau, malwod a gweision y neidr £60

DYDD SUL 11 MEHEFIN            Basged aeron £60

DYDD SADWRN 08 GORFFENNAF a DYDD SUL 09 GORFFENNAF Basged siopa sgwâr £120

I sicrhau lle ar gwrs, ewch at www.hattonwillow.co.uk