Mae llwyddiant Crochendy Nantgarw yn ddibynnol ar ein gwirfoddolwyr anhygoel sy’n sicrhau bod yr Amgueddfa yn parhau ar agor i ymwelwyr.  Ydych chi wedi ystyried treulio cwpwl o oriau pob wythnos yn cyflawni rhywbeth buddiol sy’n gwneud gwahaniaeth? Gall y lle rhyfeddol yma bod wrth eich bodd; does dim eisiau profiad blaenorol. dim ond gwên parod.  Rydym wir eisiau gwirfoddolwyr ar Ddydd Mercher a Dydd Sadwrn rhwng 10:00 a 4:00.

Mae Nantgarw Eisiau Chi ! Rhowch alwad i Jeff ar 01656 862908 neu e-bostiwch at alanpugh@hotmail.co.uk