Date (s)

28 Awst 2017

Time

10:00 am - 5:00 pm

Byddwn yn cynnal y Ffair Hen Bethau nesaf yn ein cyfres lwyddiannus yn Nhŷ Nantgarw.  Bydd nifer o stondinau yn gwerthu porslen a chrochenwaith Cymreig a Saesneg o’r safon uchaf yn cynnwys Nantgarw, Abertawe a Llanelli. Gallwch chwilota ymysg nifer o stondinau amrywiol i ddarganfod trysor i brynu.  Bydd lluniaeth ysgafn ar gael.  Mynediad £1.50

No Categories