Date (s)

16 Ionawr 2018

Time

6:45 pm - 8:45 pm

I rheiny sydd â pheth profiad.  Bydd y cwrs yn rhedeg fel cyfres o wyth gweithdy. Gallwch fod yn greadigol ar eich pen eich hun ond gallwch alw ar arbenigedd y tiwtor i helpu pryd y mynnwch.  Gallwch adeiladu a llaw, taflu ar yr olwyn, slipcastio a gweithio gyda slipiau a gwydrau.  Y gost yw £48 y person am yr wyth wythnos cyfan.  Bydd tal bach ychwanegol yn cael ei godi ar gyfer tanio. Gallwch brynu clai a gwydr yn uniongyrchol o Grochendy Nantgarw am bris rhesymol.

Dyddiadau’r gweithdai yw 16 Ionawr, 23 Ionawr, 30 Ionawr, 6 Chwefror, 13 Chwetror, 20 Chwefror, 27 Chwefror, 6 Mawrth.

Cynhelir mwy o gyfresi o wyth gweithdy yn y dydd yn y dyfodol.