Date (s)

14 Medi 2017

Time

6:45 pm - 8:45 pm

Gweithdy newydd i rheiny sy’n dechrau o’r newydd.  Bydd y cwrs yn rhedeg fel cyfres o wyth gweithdy. Mae’r niferoedd yn y dosbarth yn fach, yn strwythuredig a gyda digon o diwtora unigol.  Byddwch yn dysgu dealltwriaeth o glai ac odynau, taflu ar yr olwyn, adeiladu a llaw, gweithio gyda slipiau a gwydrau a thechnegau addurno arwyneb eraill.  Y gost yw £80 y person am y cyfan o’r wyth gweithdy yn cynnwys costau tanio. Gallwch brynu clai a gwydr yn uniongyrchol o Grochendy Nantgarw am bris rhesymol.

Dyddiadau’r gweithdai yw 14 Medi, 21 Medi, 28 Medi, 05 Hydref,12 Hydref,19 Hydref, 24 Hydref gyda’r un olaf ar 09 Tachwedd.

Cynhelir mwy o gyfresi o wyth gweithdy i ddechreuwyr yn y dyfodol.

No Categories