Date (s)

12 Hydref 2017

Time

6:45 pm - 8:45 pm

Dyma’r pumed gweithdy yn y gyfres o wyth. Mae’r niferoedd yn y dosbarth yn fach, yn strwythuredig a gyda digon o diwtora unigol.  Byddwch yn dysgu dealltwriaeth o glai ac odynau, taflu ar yr olwyn, adeiladu a llaw, gweithio gyda slipiau a gwydrau a thechnegau addurno arwyneb eraill.  Y gost yw £80 y person am y cyfan o’r wyth gweithdy yn cynnwys costau tanio. Gallwch brynu clai a gwydr yn uniongyrchol o Grochendy Nantgarw am bris rhesymol.

No Categories