Date (s)

17 Ionawr 2020

Time

10:00 am - 12:00 pm

Gweithdy newydd i rheiny sy’n dechrau o’r newydd. Bydd y cwrs yn rhedeg fel cyfres o wyth gweithdy. Mae’r niferoedd yn y dosbarth yn fach, yn strwythuredig a gyda digon o diwtora unigol.  Byddwch yn dysgu dealltwriaeth o glai ac odynau, taflu ar yr olwyn, adeiladu a llaw, gweithio gyda slipiau a gwydrau a thechnegau addurno arwyneb eraill.  Y gost yw £80 y person am y cyfan o’r wyth gweithdy yn cynnwys costau tanio. Gallwch brynu clai a gwydr yn uniongyrchol o Grochendy Nantgarw am bris rhesymol.

Dyddiadau’r gweithdai yw  23 Mawrth 6ed Ebrill, 13 Ebrill, 20 Ebrill, 27 Ebrill, 4 Mai