Date (s)

18 Hydref 2017

Time

10:00 am - 12:00 pm

Dyma’r seithfed gweithdy mewn cyfres i rheiny sydd a pheth profiad.  Gallwch fod yn greadigol ar eich pen eich hun ond gallwch alw ar arbenigedd y tiwtor i helpu pryd y mynnwch.  Gallwch adeiladu a llaw, taflu ar yr olwyn, slipcastio a gweithio gyda slipiau a gwydrau.  Y gost yw £40 y person am yr wyth wythnos cyfan.  Bydd tal bach ychwanegol yn cael ei godi ar gyfer tanio. Gallwch brynu clai a gwydr yn uniongyrchol o Grochendy Nantgarw am bris rhesymol.

No Categories