Date (s)

12 Medi 2017

Time

6:45 pm - 8:45 pm

Boed yn gweithio gyda gwydr neu grochenwaith bydd ein tiwtoriaid yn helpu chi wireddu eich uchelgais yn ogystal a dysgu unrhyw sgiliau newydd rydych eisiau meistroli. Mae’r cwrs yn rhedeg fel cyfres o wyth gweithdy. Y gost yw £40 y person am yr wyth gweithdy cyfan.  Bydd tal bach ychwanegol yn cael ei godi ar gyfer tanio. Gallwch brynu clai a gwydr yn uniongyrchol o Grochendy Nantgarw am bris rhesymol.

No Categories