Date (s)

4 Chwefror 2018

Time

10:00 am - 1:00 pm

Gwnewch wahanol ymborthwyr adar o helygen.

Byddwch yn creu ymborthwr adar crwn bydd a phel braster yn hongian wrtho, ymborthwyr adar doli yd gallwch lenwi efo bloneg a hadau ac yn olaf ymborthwr adar hardd silindrog hardd i hongian a llenwi a pheli braster.

Cewch ddydd hyfryd mewn lleoliad hardd yn dysgu crefft hynafol.

Cost y cwrs yw £30 yn daladwry trwy Paypal, trosglwyddiad banc neu siec. Cynhelir y cwrs rhwng 10:00pm a 1:00pm

Bydd deunydd a chyfarpar ar gael i chi a byddwch yn mynd adref a phopeth rydych yn creu.  Darperir lluniaeth.

Mae Sarah Hatton, tiwtor y cwrs, wedi gwehyddu helygen ers 2008.  Mae hi wedi bod yn rhan o nifer o brosiectau mawr, mwyaf diweddar yn cynhyrchu 70 basged rhodd i Arweinwyr y Byd oedd yn mynychu Uwchgynhadledd NATO yng Nghasnewydd.

Enillodd Sarah Wobr Arddangosfa Crefft Gwnaed â Llaw, Caerdydd yn 2015. Mae hi’n tyfu ei helygen ei hun yng Nghaerffili sydd yn rhoi ffynhonell gynaliadwy iddi trwy’r flwyddyn.

Bydd eich tiwtor Sarah yn eich tywys trwy’r cwrs cam wrth gam ac yn sicrhau eich bod yn mynd adref gyda rhywbeth gallwch fod yn falch ohonno.

Gallwch sicrhau eich lle ar y cwrs yn uniongyrchol gyda Sarah Hatton ar y linc yma.