Wrth ddathlu dau gan mlynedd ers i Billingsley dychwelyd i Nantgarw, mae cynlluniau ar gyfer cyfres o brosiectau i godi proffil Crochendy Nantgarw er mwyn denu  mwy o bobl i’r Amgueddfa ac i greu incwm newydd.  Y cymal cyntaf yw prosiect ymchwil a datblygu bydd yn ymchwilio’r nifer o ryseitiau posib ar gyfer corff Nantgarw.

Trwy ddefnyddio gwybodaeth, deunydd ac odynau cyfoes bydd y prosiect yn ceisio ailgreu, mor agos ag sy’n bosib, y corff a gwydredd porslen gwreiddiol ac yn darganfod os ydy gwybodaeth y ganrif hon yn goresgyn rhai o’r anhawsterau technegol wnaeth effeithio’r crochendy dau gan mlynedd yn ôl.

Bydd y prosiect yn gweithio gydag arbennigwyr technegol ar fritiau cynnar, adrannau Prifysgolion, gwneuthurwyr clai ac arbenigwyr yn castio slip, addurno porslen ac euro. Yn eithrio rhai prosesau diwydiannol, bydd yr ymchwil a’r tanio prawf yn digwydd yn Nantgarw yn yr union le roedd William Billingsley a Samuel Walker wedi gweithio.

Bydd y gefnogaeth gychwynnol yn deillio o ymgyrch Ariannu Dorfol Art Happens bydd yn rhedeg mewn cydweithrediad a’r Art Fund.  Rhedai’r ymgyrch o 6ed Mehefin am 30 diwrnod. Bydd nifer o wobrau deniadol iawn i rheiny sydd yn cyfrannu a bydd gwybodaeth am rain mewn ebyst i aelodau ym mis Mehefin.

Yn 2018/19, mae cynlluniau i symud ymlaen i greu gwaith cyfoes yn defnyddio’r porslen ‘newydd’ bydd yn cael i ddanfon allan i gael eu haddurno gan wahanol artistiaid cyfoes.  Mae hyn yn adlewyrchu yr hyn a ddigwyddodd yn gynnar yn y 19eg ganrif.