Mae Crochendy Nantgarw yn flaengar yn annog, cefnogi a hyrwyddo artistiaid cyfoes sy’n gweithio gyda cerameg. Darparir y Crochendy gofod stiwdio a chyfleusterau i dri ceramegydd godidog sy’n creu, tanio ac yn dangos eu gwaith newydd ar y safle. Maent yn rhannu eu sgiliau gydag oedolion a phlant mewn gweithdai rheolaidd yn y Crochendy.

Artistiaid

Pots by resident potter, Sally

Sally Stubbings

Mae fy ngwaith cyfredol wedi’i ysbrydoli gan ‘Blanc de Chine’ a grëwyd yn Dehua, prifddinas y Dalaith Fuji yn Ne Orllewin Tsiena.  Canlyniad uniongyrchol ymweliad i’r Arddangosfa Fragile yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru oedd hwn.  Roeddwn â diddordeb mawr mewn bowlen fach o’r ffatri Bow yn Llundain.  Ar ol ymchwilio, darganfyddais bod y bowlen wedi ei greu gyda dylanwad Blanc de Chine.

Mae Blanc de Chine yn cyfeirio at ‘Gwynder Tsieina’ a’r gallu i gyflawni arwyneb o ansawdd ar borslen sydd wedi ysbrydoli fy ngwaith.   Rwy hefyd yn diddori yn y ffaith bod Dehua yn aml heb wydredd ar ran o’r troed er mwyn dangos natur a harddwch y clai sydd oddi tano.  Rwyf wastad yn teimlo bod rhywbeth ar goll pan mae porslen wedi’i wydreddi yn gyfan gwbl.

Daeth dylanwad arall pan fynychais gwrs creu argraffiadau.  Cwympais mewn cariad â’r patrymau mae argraffu yn creu.  Gweithiais ar arwyneb y clai gyda thechneg erydi sydd wedi rhoi’r marciau roeddwn yn chwilio amdanynt yn fy ngwaith.

Gareth Nash

Graddies o’r Coleg Celf Frenhinol ac rwy’n artist preswyl yn Amgueddfa Crochendy Nantgarw.  Rwy’n cynnal gweithdai clai ac addurno arwyneb gwydredd i oedolion a phlant yn canolbwyntio ar hanes y Crochendy a’r cysylltiad gyda’r ceffylau oedd yn tynnu badau ar hyd Camlas Morgannwg.  Yn hannu o Gymoedd y Rhondda, mae fy nghelf yn archwilio emosiynau dynol a materion disfforia rhyw trwy hyblygrwydd clai yn defnyddio symboliaeth y ceffyl a’r cyfrwy ochr.

Mae derbyn grant gan Gyngor Celfyddydau Cymru wedi galluogi fy ymchwil i mewn i hanes y ceffyl yn y byd cerameg er mwyn creu gwaith newydd ac arddangosfa deithiol yn Ne Cymru.  Rwy’n paratoi cynnig Doethuriaeth a hoffwn gyhoeddi fy ymchwil mewn llyfr, All Things Equine, The History of the Horse in Ceramics.

Yn awyddus i ddatblygu fy ngyrfa fel artist cerameg proffesiynol, yn ddiweddar rwyf wedi derbyn gwahoddiad i ymaelodi a’r Academi Frenhinol Cambria a dangosais fy ngwaith yn Arddangosfa Haf 2016.  Roedd fy arddangosfa Ceffylau Clai, a grëwyd yn Nantgarw, yn rhan o arddangosfa cerameg IMAGO yn y Keramikmuseum, Westerwald, Yr Almaen ac yn ogystal rwyf wedi dangos gwaith yn Tsieina yn Amgueddfa Cerameg Rhyngwladol Fule, Shaanxi sydd wedi cynnig lle preswyl i mi yn 2017.  Yn haf 2017 rwy’n rhan o arddangosfa yn yr Iseldiroedd.  Rwy’n angerddol am hyrwyddo addysg cerameg ac wedi rhoi cyfweliadau i BBC Radio Wales ac ar raglenni S4C.

Carol Feehan

Anifeiliaid yw’r dylanwad ar fy ngwaith ac rwyf wedi’u defnyddio i archwilio materion dwys mewn cymdeithasau cyfoes byd eang. Rwy’n canolbwyntio ar liw a hiwmor yn fy ngwaith i ddenu sylw’r gwyliwr ac rwy’n ffeindio hi’n ddifyr iawn pan maen nhw’n sylweddoli’r difrifoldeb tu ôl i fy ngwaith. Mae gan fy ‘anifeiliaid’ cymysgwch o nodweddion dynol ac anifail ac yn deillio o fy nychymyg sy’n cael ei ddylanwadu gan fy nghasineb at arbrofi ar anifeiliaid a pheirianyddiaeth enetig.

Rwyf yn creu fy anifeiliaid yn ofalus i ddrysu emosiynau’r a rhagfarnau’r gwyliwr oherwydd maent yn chwarae’r gemau diniwed plentyndod rwy’n cofio gyda dwylo dynweddol anfad.

Mae’r gemau a’r cyfosodiadau yn adlewyrchu’r nifer o ffurf mae plant heddiw yn wynebu diniweidrwydd coll.
Crëwyd yr holl gerfluniau yma yn y Crochendy yn Nantgarw. Maent wedi’u hadeiladu a llaw yn defnyddio gwahanol fathau o adeiladu yn cynnwys coilio, slabiau a photiau pinsio. Maent yn grochenwaith sydd wedi’u bisgdanio a gorffen gydag ocsidiau, tanwydreddau a chyfryngau cymysg. Rwy’n mwynhau’r anisgwyl pan rwy’n gweithio gydag ocsidiau a’r ffaith bod dim un darn byth yr un peth a darn arall.