Carol Feehan ‘Roeddwn yn Ddiniwed Unwaith’

Datganiad yr Artist

Mae’r gwaith diweddaraf o dan y teitl ‘Roeddwn yn Ddiniwed Unwaith’ yn waith sydd ar y gweill.  Rwy’n teimlo bod nifer o gyfeiriadau eto rwy eisiau archwilio, yn ymchwil, fy arlunio a fy cerameg.

Anifeiliaid yw’r dylanwad ar fy ngwaith ac rwyf wedi’u defnyddio i archwilio materion dwys mewn cymdeithasau cyfoes byd eang.  Rwy’n canolbwyntio ar liw a hiwmor yn fy ngwaith i ddenu sylw’r gwyliwr ac rwy’n ffeindio hi’n ddifyr iawn pan maen nhw’n sylweddoli’r difrifoldeb tu ôl i fy ngwaith. Mae gan fy ‘anifeiliaid’ cymysgwch o nodweddion dynol ac anifail ac yn deillio o fy nychymyg sy’n cael ei ddylanwadu gan fy nghasineb at arbrofi ar anifeiliaid a pheirianyddiaeth enetig.

Rwyf yn creu fy anifeiliaid yn ofalus i ddrysu emosiynau’r a rhagfarnau’r gwyliwr oherwydd maent yn chwarae’r gemau diniwed plentyndod rwy’n cofio gyda dwylo dynweddol anfad.

Mae’r gemau a’r cyfosodiadau yn adlewyrchu’r nifer o ffurf mae plant heddiw yn wynebu diniweidrwydd coll.

Crëwyd yr holl gerfluniau yma yn y Crochendy yn Nantgarw.   Maent wedi’u hadeiladu a llaw yn defnyddio gwahanol fathau o adeiladu yn cynnwys coilio, slabiau a photiau pinsio.  Maent yn grochenwaith sydd wedi’u bisgdanio a gorffen gydag ocsidiau, tanwydreddau a chyfryngau cymysg.  Rwy’n mwynhau’r anisgwyl pan rwy’n gweithio gydag ocsidiau a’r ffaith bod dim un darn byth yr un peth a darn arall.