Gareth Nash yn creu ei ‘Geffylau Clai’ yn Nantgarw

Datganiad yr Artist

Graddies o’r Coleg Celf Frenhinol ac rwy’n artist preswyl yn Amgueddfa Crochendy Nantgarw.  Rwy’n cynnal gweithdai clai ac addurno arwyneb gwydredd i oedolion a phlant yn canolbwyntio ar hanes y Crochendy a’r cysylltiad gyda’r ceffylau oedd yn tynnu badau ar hyd Camlas Morgannwg.  Yn hannu o Gymoedd y Rhondda, mae fy nghelf yn archwilio emosiynau dynol a materion disfforia rhyw trwy hyblygrwydd clai yn defnyddio symboliaeth y ceffyl a’r cyfrwy ochr.

Mae derbyn grant gan Gyngor Celfyddydau Cymru wedi galluogi fy ymchwil i mewn i hanes y ceffyl yn y byd cerameg er mwyn creu gwaith newydd ac arddangosfa deithiol yn Ne Cymru.  Rwy’n paratoi cynnig Doethuriaeth a hoffwn gyhoeddi fy ymchwil mewn llyfr, All Things Equine, The History of the Horse in Ceramics.

Yn awyddus i ddatblygu fy ngyrfa fel artist cerameg proffesiynol, yn ddiweddar rwyf wedi derbyn gwahoddiad i ymaelodi a’r Academi Frenhinol Cambria a dangosais fy ngwaith yn Arddangosfa Haf 2016.  Roedd fy arddangosfa Ceffylau Clai, a grëwyd yn Nantgarw, yn rhan o arddangosfa cerameg IMAGO yn y Keramikmuseum, Westerwald, Yr Almaen ac yn ogystal rwyf wedi dangos gwaith yn Tsieina yn Amgueddfa Cerameg Rhyngwladol Fule, Shaanxi sydd wedi cynnig lle preswyl i mi yn 2017.  Yn haf 2017 rwy’n rhan o arddangosfa Wild Things yn yr Iseldiroedd.  Rwy’n angerddol am hyrwyddo addysg cerameg ac wedi rhoi cyfweliadau i BBC Radio Wales ac ar raglenni S4C.