Mae Sally Stubbings yn creu porslen cain wedi’u hysbrydoli gan ‘Blanc de Chine’.

Datganiad yr Artist

Mae fy ngwaith cyfredol wedi’i ysbrydoli gan ‘Blanc de Chine’ a grëwyd yn Dehua, prifddinas y Dalaith Fuji yn Ne Orllewin Tsiena.  Canlyniad uniongyrchol ymweliad i’r Arddangosfa Fragile yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru oedd hwn.  Roeddwn â diddordeb mawr mewn bowlen fach o’r ffatri Bow yn Llundain.  Ar ol ymchwilio, darganfyddais bod y bowlen wedi ei greu gyda dylanwad Blanc de Chine.

Mae Blanc de Chine yn cyfeirio at ‘Gwynder Tsieina’ a’r gallu i gyflawni arwyneb o ansawdd ar borslen sydd wedi ysbrydoli fy ngwaith.   Rwy hefyd yn diddori yn y ffaith bod Dehua yn aml heb wydredd ar ran o’r troed er mwyn dangos natur a harddwch y clai sydd oddi tano.  Rwyf wastad yn teimlo bod rhywbeth ar goll pan mae porslen wedi’i wydreddi yn gyfan gwbl.

 

Daeth dylanwad arall pan fynychais gwrs creu argraffiadau.  Cwympais mewn cariad â’r patrymau mae argraffu yn creu.  Gweithiais ar arwyneb y clai gyda thechneg erydi sydd wedi rhoi’r marciau roeddwn yn chwilio amdanynt yn fy ngwaith.

Lliwiais tu fewn i rai o’m darnau er mwyn ychwanegu rhyw naws cyfoes a hefyd gwres mewnol.