Ystafell De

Mwynhewch disgled o de neu goffi yn ein hystafell de ddeniadol ble mae gwastad dewis o gacennau ar gael.

Rydym yn ceisio cynnig opsiynau i rheiny efo alergeddau ond does dim gwarant bydd rhywbeth ar gael i chi.

Mae’r ystafell de ar agor 10:00 yb – 4:00 yp, ond os mae’r galw yn uchel, mae’n bosibl y byddwn yn cau yn gynnar.

Cyfleusterau Toiled

Mae toiledau ar y safle sy’n cynnwys cyfleusterau i’r anabl.

Teithiau

Yn ystod en horiau agor, rydym yn cynnig teithiau o’r Crochendy. Ein gwirfoddolwyr gwybodus sy’n tywys chi ac yn rhoi canfyddiad unigryw o hanes y safle a’r crochendy. Mae’r daith dan arweiniad ola’r dydd yn cychwyn am 3:00 yp

Mynediad

Mae mynediad llawn i’r llawr gwaelod a chyffiniau’r Crochendy. Yn anffodus, mae grisiau i’r galeri uchaf ac felly does dim mynediad i rheiny efo anhawsterau symud.

Front entrance to Chinaworks

Cyrraedd Yma

Eisiau dod am ymweliad? Cael gwybod y ffordd hawsaf i chi gael i ni.