Cefnogwch ni trwy ymaelodi â Ffrindiau Nantgarw

Mae bod yn Ffrind yn helpu cefnogi’r Amgueddfa yn ariannol ac ar yr un pryd yn rhoi nifer o fuddiannau.  Byddwch chi hefyd yn rhan o brosiect cyffrous Nantgarw er mwyn diogelu dyfodol y Crochendy.

Am eich ffi aelodaeth flynyddol byddwch yn derbyn:

  • Cylchlythyron rheolaidd
  • Rhaglen o ddarlithoedd gan arbenigwyr ar cerameg a phynciau cysylltiedig
  • Manylion digwyddiadau a gweithdai
  • Gwahoddiadau i weld arddangosfeydd cyn eu lansiad i’r cyhoedd
  • Gwahoddiad i fynychu AGM yr Ymddiriedolaeth

Y ffi aelodaeth yw £15 y person.