Sefydlwyd Ymddiriedolaeth Crochendy Nantgarw yn 2007 yn elusen a chwmni wedi ei gyfyngu gan warant. Mae’r Ymddiriedolaeth wedi cymryd prydles am y safle cyfan oddi wrth Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf. Bwrdd o Ymddiriedolwyr sy’n rheoli’r Ymddiriedolaeth ac y nhw sy’n gyfrifol am bob agwedd o redeg, cynnal a datblygu Tŷ Nantgarw, sydd yn adeilad Gradd II, a safle’r Crochendy, sy’n Heneb Gofrestredig. Mae’r Ymddiriedolwyr yn gweithio gyda nifer o gyrff ariannu i ddatblygu rhaglen o waith atgyweirio a chyfnerthu er mwyn diogelu dyfodol Crochendy Nantgarw.

  • Rhif cwmni cofrestredig: 6113689
  • Rhif elusennol: 1121606