Crochendy Nantgarw
Tyla Gwyn, Nantgarw
Rhondda Cynon Taf, CF15 7TB

Oriau agor
Mercher – Sul
10:00 yb – 4:00 yp

Mynediad £2.50
Gall rhai digwyddiadau codi tal ychwanegol

Cyrraedd Yma

 • Mewn Car

  O’r A470, cymerwch y troad i Ystad Ddiwydiannol Trefforest a Chaerffili. Ar y cylchfan cyntaf, cymerwch y troad cyntaf i Ystad Ddiwydiannol Trefforest (A4054). Ar y cylchfan nesaf, cymerwch y 4ydd troad. Mae’r Crochendy lan y rhiw.

 • Mewn Bws

  Cymerwch y bws Rhif 26 i’r Coed Duon sy’n mynd trwy’r Eglwys Newydd a Ffynnon Taf ac yn stopio yn Nantgarw cyn mynd i Ystad Trefforest.

 • Ar Feic

  Mae’r Crochendy yn agos i’r Daith Taf. Gadewch y daith yn Nantgarw, wedyn dilynwch Hen Heol Nantgarw. Mae pont droed dros yr A470 yn mynd â chi yn ddiogel ac yn uniongyrchol i’r Crochendy.

 • Ar Drên

  Yr orsaf agosach i’r Crochendy yw Ffynnon Taf. O fanna, mae’r bws Rhif 26 yn mynd â chi ar ran olaf eich taith.

 • Parcio i’r Anabl

  Mae nifer cyfyngedig o leoedd parcio i’r anabl tu allan i’r Crochendy ar gyfer deiliaid Bathodyn Glas.

Cysylltwch

Oes gennych gwestiynau? Neu eisiau mwy o wybodaeth? Plis cysylltwch.

Cymryd rhan

Ydych chi â diddordeb mewn helpu ni warchod y Crochendy?

Aelodaeth

Hoffech fod yn Gyfaill Nantgarw i helpu ffurfio dyfodol y Crochendy?

Nantgarw Chinaworks Tea Room

Cyfleusterau a Mynediad

Dewch o hyd i wybodaeth am ein cyfleusterau a mynediad ar gyfer ymwelwyr anabl.